Στην Powbet, εκτιμούμε το απόρρητο των χρηστών μας και δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τις προσωπικές τους πληροφορίες. Η Πολιτική απορρήτου μας περιγράφει τις αρχές και τις πρακτικές που τηρούμε κατά τη συλλογή, επεξεργασία και προστασία των δεδομένων των παικτών. Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα μας, οι πελάτες συναινούν στη συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών τους όπως περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου μας.

Η παρούσα πολιτική καλύπτει τις πληροφορίες που οι χρήστες παρέχουν απευθείας σε εμάς, όπως κατά την εγγραφή για λογαριασμό, την πραγματοποίηση συναλλαγών ή την επικοινωνία με την ομάδα υποστήριξής μας, καθώς και τα δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα μέσω της χρήσης cookies και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, προσωπικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, ιστορικό συναλλαγών και συνήθειες περιήγησης.

Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να παρέχουμε, να διατηρούμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας, να εξατομικεύουμε τις εμπειρίες των παικτών, να επεξεργαζόμαστε τις συναλλαγές, να διατηρούμε την ασφάλεια του λογαριασμού και να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές υποχρεώσεις. Η Powbet είναι αφοσιωμένη στην εφαρμογή κατάλληλων μέτρων ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων πελατών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη ή αλλοίωση.

Επιπλέον, ενδέχεται να μοιραζόμαστε πληροφορίες πελατών με έμπιστους τρίτους, όπως παρόχους πληρωμών και συνεργάτες μάρκετινγκ, αποκλειστικά για τον σκοπό της παροχής και βελτίωσης των υπηρεσιών μας. Οποιαδήποτε πρόσβαση τρίτων σε δεδομένα παικτών υπόκειται σε αυστηρές συμφωνίες εμπιστευτικότητας και συμμόρφωσης με την Πολιτική Απορρήτου μας.

Διασφάλιση ασφάλειας δεδομένων 

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της ασφάλειας των δεδομένων των παικτών και χρησιμοποιούμε διάφορες στρατηγικές και τεχνολογίες για την προστασία του απορρήτου και της ακεραιότητας των πληροφοριών που συλλέγουμε. Η δέσμευσή μας για την ασφάλεια των δεδομένων αντικατοπτρίζεται στα ακόλουθα μέτρα:

 • Κρυπτογράφηση: Χρησιμοποιούμε μεθόδους κρυπτογράφησης σύμφωνα με τα πρότυπα της βιομηχανίας, όπως η τεχνολογία Secure Socket Layer (SSL), για να διασφαλίσουμε τη μετάδοση και την αποθήκευση ευαίσθητων δεδομένων πελατών. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα διαπιστευτήρια σύνδεσης, τις οικονομικές πληροφορίες και τα στοιχεία των συναλλαγών.
 • Έλεγχοι πρόσβασης: Η πρόσβαση στα δεδομένα των παικτών περιορίζεται στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Powbet, το οποίο έχει νόμιμη ανάγκη πρόσβασης στις πληροφορίες για τους σκοπούς της παροχής των υπηρεσιών μας. Όλοι οι υπάλληλοι με πρόσβαση σε δεδομένα πελατών υποχρεούνται να τηρούν αυστηρές συμφωνίες εμπιστευτικότητας και να εκπαιδεύονται τακτικά σε πρακτικές προστασίας δεδομένων.
 • Έλεγχος ασφαλείας: Η Powbet εφαρμόζει συνεχή παρακολούθηση και τακτικούς ελέγχους των συστημάτων και της υποδομής μας για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση πιθανών τρωτών σημείων ή παραβιάσεων της ασφάλειας. Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις ασφαλείας και να εφαρμόζουμε νέες τεχνολογίες ανάλογα με τις ανάγκες για την προστασία των δεδομένων των χρηστών.
 • Ασφάλεια τρίτων: Επιλέγουμε προσεκτικά τους συνεργάτες και τους παρόχους υπηρεσιών μας για να διασφαλίσουμε ότι διατηρούν τα ίδια υψηλά πρότυπα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων με την Powbet. Όλα τα τρίτα μέρη που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα πελατών δεσμεύονται συμβατικά να προστατεύουν και να επεξεργάζονται τις πληροφορίες σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας και τους ισχύοντες κανονισμούς.

Με την εφαρμογή αυτών των μέτρων ασφαλείας, η Powbet προσπαθεί να διατηρήσει ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον για τους χρήστες μας, διασφαλίζοντας παράλληλα τον υπεύθυνο χειρισμό και την προστασία των προσωπικών τους πληροφοριών.

Πρακτικές επεξεργασίας δεδομένων

Η Powbet δεσμεύεται για υπεύθυνες πρακτικές επεξεργασίας δεδομένων που σέβονται το απόρρητο των χρηστών και συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Η προσέγγισή μας για την επεξεργασία των δεδομένων των πελατών διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:

 • Περιορισμός του σκοπού: Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα παικτών για συγκεκριμένους, νόμιμους σκοπούς που είναι απαραίτητοι για την παροχή και βελτίωση των υπηρεσιών μας, τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού και τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις. Δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα πελατών για άσχετους ή ασύμβατους σκοπούς χωρίς να λάβουμε τη συγκατάθεση του χρήστη ή όπως απαιτείται από το νόμο.
 • Ελαχιστοποίηση δεδομένων: Η Powbet συλλέγει μόνο την ελάχιστη ποσότητα δεδομένων που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία. Εξετάζουμε συνεχώς τις πρακτικές συλλογής δεδομένων που εφαρμόζουμε για να διασφαλίσουμε ότι δεν διατηρούνται περιττά ή υπερβολικά δεδομένα.
 • Ακρίβεια: Προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ακρίβεια και τη συνάφεια των δεδομένων των πελατών, εφαρμόζοντας διαδικασίες για την ενημέρωση και τη διόρθωση των πληροφοριών ανάλογα με τις ανάγκες. Οι χρήστες ενθαρρύνονται να επανεξετάζουν και να ενημερώνουν τακτικά τις πληροφορίες του λογαριασμού τους για να διασφαλίζουν την εγκυρότητά τους.
 • Διατήρηση: Η Powbet διατηρεί τα δεδομένα των παικτών για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις και την επίλυση διαφορών. Μόλις τα δεδομένα δεν απαιτούνται πλέον, διαγράφουμε με ασφάλεια ή ανωνυμοποιούμε τις πληροφορίες σύμφωνα με την πολιτική διατήρησης δεδομένων μας.
 • Διαφάνεια: Δεσμευόμαστε να παρέχουμε στους χρήστες σαφείς και διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές επεξεργασίας δεδομένων που εφαρμόζουμε. Η Πολιτική απορρήτου μας περιγράφει τους τύπους δεδομένων που συλλέγουμε, τους σκοπούς για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία τους και τα δικαιώματα που έχουν οι χρήστες σχετικά με τις προσωπικές τους πληροφορίες.

Τηρώντας αυτές τις αρχές, η Powbet διασφαλίζει υπεύθυνες πρακτικές επεξεργασίας δεδομένων που δίνουν προτεραιότητα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής των πελατών και συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

Αποθήκευση δεδομένων 

Η Powbet λαμβάνει σοβαρά υπόψη την αποθήκευση των δεδομένων των χρηστών και εφαρμόζει διάφορα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την ακεραιότητα των πληροφοριών που συλλέγονται. Η προσέγγισή μας για την αποθήκευση δεδομένων καθοδηγείται από τις ακόλουθες εκτιμήσεις:

 • Τοποθεσία: Τα δεδομένα των χρηστών αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές που βρίσκονται σε κέντρα δεδομένων που τηρούν αυστηρά πρότυπα του κλάδου για τη φυσική και ψηφιακή ασφάλεια. Αυτά τα κέντρα δεδομένων προστατεύονται από ελέγχους πρόσβασης, συστήματα επιτήρησης και άλλα μέτρα ασφαλείας για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή παραβίασης δεδομένων.
 • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας: Η Powbet διατηρεί τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων των παικτών για να διασφαλίσει τη διατήρηση των πληροφοριών σε περίπτωση βλαβών του συστήματος ή άλλων διαταραχών. Αυτά τα αντίγραφα ασφαλείας αποθηκεύονται σε ασφαλείς τοποθεσίες και κρυπτογραφούνται για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση.
 • Διαχωρισμός δεδομένων: Εφαρμόζουμε πρακτικές διαχωρισμού δεδομένων για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή αποκάλυψης δεδομένων πελατών. Οι ευαίσθητες πληροφορίες, όπως τα διαπιστευτήρια σύνδεσης και τα οικονομικά στοιχεία, αποθηκεύονται χωριστά από άλλα δεδομένα και προστατεύονται από πρόσθετα μέτρα ασφαλείας.
 • Διατήρηση: Η Powbet διατηρεί τα δεδομένα πελατών μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις και την επίλυση διαφορών. Επανεξετάζουμε τακτικά τις πολιτικές διατήρησης δεδομένων μας και διαγράφουμε ή ανωνυμοποιούμε με ασφάλεια τα δεδομένα που δεν απαιτούνται πλέον.
 • Συμμόρφωση: Οι πρακτικές μας για την αποθήκευση δεδομένων είναι σχεδιασμένες ώστε να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων, όπως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και άλλοι σχετικοί νόμοι. Παρακολουθούμε διαρκώς τις κανονιστικές εξελίξεις και επικαιροποιούμε τις πρακτικές μας ανάλογα με τις ανάγκες για τη διατήρηση της συμμόρφωσης.

Δίνοντας προτεραιότητα στην ασφαλή αποθήκευση των δεδομένων των πελατών, η Powbet αποδεικνύει τη δέσμευσή μας για την προστασία του απορρήτου των χρηστών και τη διασφάλιση του υπεύθυνου χειρισμού των προσωπικών πληροφοριών στην πλατφόρμα μας.

Συλλογή δεδομένων

Συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα παικτών προκειμένου να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και όλες τις λειτουργίες του. Τα δεδομένα που συλλέγουμε μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

 • Προσωπικές πληροφορίες: Περιλαμβάνουν πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες κατά τη δημιουργία λογαριασμού ή την ενημέρωση του προφίλ τους, όπως όνομα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση κατοικίας. Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη, τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού και τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις.
 • Δεδομένα συναλλαγών: Όταν οι χρήστες πραγματοποιούν καταθέσεις, αναλήψεις ή τοποθετούν στοιχήματα στην πλατφόρμα μας, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με αυτές τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου πληρωμής, του ποσού συναλλαγής και του ιστορικού συναλλαγών. Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών, την πρόληψη της απάτης και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.
 • Δεδομένα χρήσης: Καθώς οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την πλατφόρμα μας, συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με τις δραστηριότητες και τις προτιμήσεις τους, όπως τα παιχνίδια που παίζουν, τα στοιχήματα που τοποθετούν και το ιστορικό περιήγησής τους. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση της εμπειρίας του πελάτη, τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας και την παροχή στοχευμένου περιεχομένου μάρκετινγκ.
 • Τεχνικά δεδομένα: Όταν οι χρήστες έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα μας, συλλέγουμε αυτόματα τεχνικά δεδομένα, όπως η διεύθυνση IP, ο τύπος της συσκευής, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση της ασφάλειας της πλατφόρμας, την ανάλυση των τάσεων χρήσης και τη βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών μας.
 • Cookies και τεχνολογίες παρακολούθησης: Η Powbet χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά και τις προτιμήσεις των πελατών. Τα δεδομένα αυτά μας βοηθούν να βελτιώσουμε την εμπειρία των παικτών, να παρέχουμε προσαρμοσμένο περιεχόμενο και να αναλύουμε την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών μάρκετινγκ που καταβάλλουμε.

Η συλλογή και επεξεργασία αυτών των δεδομένων επιτρέπει στην Powbet να αναπτυχθεί, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση με τους σχετικούς κανονισμούς και τα πρότυπα του κλάδου.

Μεταφορά δεδομένων σε τρίτους

Στην Powbet, κατανοούμε τη σημασία της προστασίας των δεδομένων των πελατών και δεσμευόμαστε να περιορίσουμε την ανταλλαγή δεδομένων με τρίτους. Ωστόσο, ορισμένες περιστάσεις ενδέχεται να καταστήσουν αναγκαία τη διαβίβαση δεδομένων χρηστών σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην παροχή και τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Τα παρακάτω περιγράφουν την προσέγγισή μας όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους:

 • Πάροχοι υπηρεσιών: Ενδέχεται να μοιραζόμαστε δεδομένα πελατών με αξιόπιστους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, όπως επεξεργαστές πληρωμών, συνεργάτες μάρκετινγκ και αντιπροσώπους υποστήριξης πελατών. Οι εν λόγω συνεργάτες δεσμεύονται συμβατικά να επεξεργάζονται τα δεδομένα του παίκτη σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας, τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων και τις αυστηρές συμφωνίες εμπιστευτικότητας.
 • Νομικές υποχρεώσεις: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρειαστεί να αποκαλύψουμε δεδομένα πελατών σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ρυθμιστικές αρχές ή άλλες κυβερνητικές οντότητες για να συμμορφωθούμε με νομικές υποχρεώσεις, να αποτρέψουμε την απάτη ή να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και την ασφάλεια των χρηστών μας και του κοινού.
 • Επιχειρηματικές μεταφορές: Σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς ή άλλης επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης, τα δεδομένα πελατών ενδέχεται να μεταφερθούν στην εξαγοράζουσα ή νεοσύστατη οντότητα, υπό την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης τηρεί τα ίδια πρότυπα προστασίας δεδομένων και τις ίδιες πρακτικές απορρήτου με την Powbet.
 • Συναίνεση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε δεδομένα πελατών σε τρίτους για συγκεκριμένους σκοπούς που δεν περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου μας, αλλά μόνο με τη ρητή συγκατάθεση του παίκτη.

Διατηρώντας αυστηρούς ελέγχους σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους, η Powbet στοχεύει στην προστασία του απορρήτου των χρηστών, διασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών μας και τη συμμόρφωση με τους σχετικούς κανονισμούς.

Τα δικαιώματά σας

Η Powbet δεσμεύεται να σέβεται και να προστατεύει τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα. Ως πελάτης της πλατφόρμας μας, έχετε ορισμένα δικαιώματα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που κατέχει η Powbet, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας και κοινοποίησης των δεδομένων αυτών.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς είναι ανακριβή ή ελλιπή, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να τα ενημερώσουμε ή να τα διορθώσουμε.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με τις νομικές μας υποχρεώσεις ή την παροχή των υπηρεσιών μας.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων ή αντιτίθεστε στην επεξεργασία τους.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα ένστασης: Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ ή για άλλους νόμιμους λόγους, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας μέσω των διαύλων που αναφέρονται στον ιστότοπό μας. Η Powbet προσπαθεί να ανταποκρίνεται άμεσα και καταλλήλως σε οποιαδήποτε ερωτήματα ή ανησυχίες σχετικά με τα δικαιώματα επεξεργασίας δεδομένων των χρηστών.