Hos Powbet verdsetter vi våre brukeres personvern og er forpliktet til å beskytte deres personlige opplysninger. Våre retningslinjer for personvern beskriver prinsippene og praksisene vi følger når vi samler inn, behandler og beskytter spilldata. Ved å bruke plattformen vår samtykker kundene til innsamling og behandling av opplysningene deres som beskrevet i personvernerklæringen vår.

Disse retningslinjene dekker informasjon som brukerne gir oss direkte, for eksempel når de registrerer seg for en konto, gjennomfører transaksjoner eller kontakter support teamet vårt, samt data som samles inn automatisk ved bruk av informasjonskapsler og annen sporingsteknologi.Den innsamlede informasjonen kan omfatte, men er ikke begrenset til, personopplysninger, kontaktinformasjon, transaksjonshistorikk og surfevaner.

Vi bruker disse opplysningene til å levere, vedlikeholde og forbedre tjenestene våre, tilpasse spillopplevelsen, behandle transaksjoner, opprettholde kontosikkerheten og overholde juridiske forpliktelser. Powbet er dedikert til å implementere passende sikkerhetstiltak for å beskytte kundedata mot uautorisert tilgang, avsløring eller endring.

I tillegg kan vi dele kundeopplysninger med betrodde tredjeparter, for eksempel betalingsleverandører og markedsføringspartnere, utelukkende med det formål å levere og forbedre tjenestene våre. Enhver tredjeparts tilgang til spiller data er underlagt strenge konfidensialitetsavtaler og overholdelse av våre retningslinjer for personvern.

Sikre sikkerheten til dataene dine

Vi erkjenner viktigheten av å sikre spilldata og benytter ulike strategier og teknologier for å beskytte personvernet og integriteten til informasjonen vi samler inn. Vår forpliktelse til datasikkerhet gjenspeiles i følgende tiltak:

 • Kryptering: Vi bruker krypteringsmetoder som er i bransjestandard, for eksempel SSL-teknologi (Secure Socket Layer), for å sikre overføring og lagring av sensitive kundedata. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, påloggingsinformasjon, finansiell informasjon og transaksjonsdetaljer.
 • Tilgangskontroller: Tilgang til spiller data er begrenset til autorisert Powbet- personell som har et legitimt behov for å få tilgang til informasjonen for å kunne levere våre tjenester. Alle ansatte med tilgang til kundedata er pålagt å overholde strenge konfidensialitetsavtaler og gjennomgå regelmessig opplæring i data praksis.
 • Sikkerhetsovervåkning: Powbet benytter kontinuerlig overvåking og regelmessige revisjoner av våre systemer og infrastruktur for å identifisere og håndtere potensielle sårbarheter eller sikkerhetsbrudd. Vi er forpliktet til å opprettholde de nyeste sikkerhetsoppdateringene og implementere ny teknologi etter behov for å beskytte brukerdata.
 • Tredjeparts sikkerhet: Vi velger nøye ut våre partnere og tjenesteleverandører for å sikre at de opprettholder de samme høye standardene for datasikkerhet og personvern som Powbet. Alle tredjeparter med tilgang til kundedata er kontraktsmessig forpliktet til å beskytte og behandle informasjonen i samsvar med vår personvernerklæring og gjeldende regelverk.

Ved å implementere disse sikkerhetstiltakene forsøker Powbet å opprettholde et trygt og sikkert miljø for våre brukere, samtidig som vi sikrer ansvarlig håndtering og beskyttelse av deres personlige opplysninger.

Praksis for databehandling

Powbet har forpliktet seg til ansvarlig data behandlingspraksis som respekterer brukernes personvern og overholder gjeldende personvern forskrifter. Vår tilnærming til behandling av kundedata styres av følgende prinsipper:

 • Begrensning av formål: Vi samler inn og behandler spiller opplysninger for spesifikke, legitime formål som er nødvendige for å levere og forbedre tjenestene våre, opprettholde kontosikkerheten og overholde juridiske forpliktelser. Vi bruker ikke kundedata til urelaterte eller uforenlige formål uten å innhente brukerens samtykke eller i henhold til loven.
 • Data Minimering: Powbet samler bare inn det minimum av data som er nødvendig for å oppfylle formålene de behandler for. Vi gjennomgår kontinuerlig vår datainnsamling praksis for å sikre at unødvendige eller overdrevne data ikke lagres.
 • Nøyaktighet: Vi bestreber oss på å opprettholde nøyaktigheten og relevansen av kundedata ved å implementere prosedyrer for å oppdatere og korrigere informasjon etter behov. Brukerne oppfordres til å gjennomgå og oppdatere kontoinformasjonen regelmessig for å sikre at den er korrekt.
 • Oppbevaring: Powbet oppbevarer data så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene de ble samlet inn for, overholde juridiske forpliktelser og løse tvister. Når dataene ikke lenger er nødvendige, sletter eller anonymiserer vi informasjonen på en sikker måte i samsvar med våre retningslinjer for datalagring.
 • Åpenhet: Vi er opptatt av å gi brukerne klar og tydelig informasjon om vår data behandlingspraksis. Personvernerklæringen vår beskriver hvilke typer data vi samler inn, formålene de behandles for, og hvilke rettigheter brukerne har når det gjelder personopplysningene deres.

Ved å følge disse prinsippene sikrer Powbet en ansvarlig data behandlingspraksis som prioriterer kundenes personvern og overholder gjeldende personvern forskrifter.

Lagring av data

Powbet tar lagring av brukerdata på alvor og benytter ulike tiltak for å sikre sikkerheten og integriteten til den innsamlede informasjonen. Vår tilnærming til datalagring styres av følgende hensyn:

 • Plassering: Brukerdata lagres på sikre servere i datasentre som overholder strenge bransjestandarder for fysisk og digital sikkerhet. Disse datasentrene er beskyttet av tilgangskontroller, overvåkningssystemer og andre sikkerhetstiltak for å minimere risikoen for uautorisert tilgang eller datainnbrudd.
 • Sikkerhetskopier: Powbet opprettholder regelmessige sikkerhetskopier av spillets data for å sikre at informasjonen bevares i tilfelle systemfeil eller andre forstyrrelser. Disse sikkerhetskopiene lagres på sikre steder og krypteres for å beskytte mot uautorisert tilgang eller manipulering.
 • Data Segregering: Vi implementerer rutiner for data segregering for å minimere risikoen for uautorisert tilgang til eller utlevering av kundedata. Sensitiv informasjon, for eksempel påloggingsinformasjon og finansiell informasjon, lagres separat fra andre data og beskyttes av ytterligere sikkerhetstiltak.
 • Oppbevaring: Powbet oppbevarer kun kundedata så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene de ble samlet inn for, overholde juridiske forpliktelser og løse tvister. Vi gjennomgår regelmessig våre retningslinjer for datalagring og sletter eller anonymiserte data som ikke lenger er nødvendige.
 • Samsvar: Våre rutiner for datalagring er utformet for å overholde gjeldende personvern forskrifter, som personvernforordningen og andre relevante lover. Vi overvåker kontinuerlig utviklingen i regelverket og oppdaterer rutinene våre etter behov for å opprettholde samsvar.

Ved å prioritere sikker lagring av kundedata demonstrerer Powbet vår forpliktelse til å beskytte brukernes personvern og sikre ansvarlig håndtering av personopplysninger på vår plattform.

Dataene vi samler inn

Vi samler inn en del spiller data for å kunne forbedre nettstedet vårt og alle dets funksjoner. Dataene vi samler inn kan kategoriseres som følger:

 • Personopplysninger: Dette omfatter informasjon som brukerne oppgir når de oppretter en konto eller oppdaterer profilen sin, for eksempel navn, fødselsdato, e-postadresse, telefonnummer og bostedsadresse. Disse opplysningene er nødvendige for å bekrefte kundens identitet, opprettholde kontosikkerheten og overholde juridiske krav.
 • Transaksjonsdata: Når brukere gjør innskudd, uttak eller plasserer spill på plattformen vår, samler vi inn informasjon om disse transaksjonene, inkludert betalingsmåte, transaksjonsbeløp og transaksjonshistorikk. Disse opplysningene er nødvendige for å behandle transaksjoner, forhindre svindel og overholde regelverket mot hvitvasking av penger.
 • Bruksdata: Når brukere samhandler med plattformen vår, samler vi inn data om deres aktiviteter og preferanser, for eksempel spillene de spiller, spillene de plasserer og nettleserhistorikken deres. Denne informasjonen brukes til å tilpasse kundeopplevelsen, optimalisere tjenestene våre og levere målrettet markedsføring.
 • Tekniske data: Når brukere går inn på plattformen vår, samler vi automatisk inn tekniske data som IP-adresse, enhetstype, nettleser type og operativsystem. Disse dataene brukes til å opprettholde plattformens sikkerhet, analysere, bruke strender og forbedre ytelsen til tjenestene våre.
 • Informasjonskapsler og sporingsteknologier: Powbet bruker informasjonskapsler og annen sporingsteknologi for å samle inn informasjon om kundeatferd og preferanser. Disse dataene hjelper oss med å forbedre spillopplevelsen, tilby tilpasset innhold og analysere effektiviteten av markedsføringstiltakene våre.

Innsamling og behandling av disse dataene gjør det mulig for Powbet å vokse, samtidig som vi sikrer at relevante forskrifter og bransjestandarder overholdes.

Dataoverføring til tredjeparter

Hos Powbet forstår vi viktigheten av å beskytte kundedata, og vi har forpliktet oss til å begrense deling av data med tredjeparter. Under visse omstendigheter kan det imidlertid være nødvendig å overføre brukerdata til tredjeparts tjenesteleverandører, som spiller en viktig rolle i å levere og forbedre tjenestene våre.

I det følgende beskrives vår tilnærming til dataoverføringer til tredjeparter:

 • Tjenesteleverandører: Vi kan dele kundeopplysninger med betrodde tredjeparts tjenesteleverandører, for eksempel betalingsbehandlere, markedsføringspartnere og kundestøtteagenter. Disse partnerne er kontraktsmessig forpliktet til å behandle spiller data i samsvar med vår personvernerklæring, gjeldende personvern forskrifter og strenge konfidensialitetsavtaler.
 • Juridiske forpliktelser: I visse situasjoner kan vi bli pålagt å utlevere kundeopplysninger til politimyndigheter, tilsynsmyndigheter eller andre offentlige instanser for å overholde juridiske forpliktelser, forhindre svindel eller beskytte rettighetene og sikkerheten til brukerne våre og offentligheten.
 • Virksomhetsoverføringer: I tilfelle fusjon, oppkjøp eller annen omstrukturering av virksomheten kan kundedata overføres til den oppkjøpende eller nyopprettede enheten, forutsatt at mottakeren følger de samme personvern standardene og personvern praksisene som Powbet.
 • Samtykke: I noen tilfeller kan vi dele kundedata med tredjeparter for spesifikke formål som ikke er beskrevet i personvernerklæringen vår, men kun med spillerens uttrykkelige samtykke.

Ved å opprettholde streng kontroll over dataoverføringer til tredjeparter, har Powbet som mål å beskytte brukernes personvern og samtidig sikre effektiv levering av våre tjenester og overholdelse av relevante forskrifter.

Dine rettigheter

Powbet er forpliktet til å respektere og opprettholde brukernes rettigheter når det gjelder deres personopplysninger. Som kunde på vår plattform har du visse rettigheter i henhold til gjeldende databeskyttelse forskrifter, som inkluderer følgende:

 • Rett til innsyn: Du har rett til å be om tilgang til personopplysningene dine som oppbevares av Powbet, sammen med informasjon om hvordan vi behandler og deler disse opplysningene.
 • Rett til retting: Hvis du mener at personopplysningene vi har om deg er unøyaktige eller ufullstendige, har du rett til å be om at vi oppdaterer eller korrigerer dem.
 • Rett til sletting: Under visse omstendigheter kan du be om at vi sletter personopplysningene dine, forutsatt at dette ikke er i strid med våre juridiske forpliktelser eller levering av våre tjenester.
 • Rett til å begrense behandlingen: Du kan be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses på bestemte vilkår, for eksempel når du bestrider riktigheten av opplysningene eller protesterer mot behandlingen.
 • Rett til dataportabilitet: Du har rett til å motta personopplysningene dine i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, eller til å be om at vi overfører dem direkte til en annen behandlingsansvarlig.
 • Rett til å protestere: Du kan motsette seg behandling av personopplysningene dine for direkte markedsføringsformål eller andre legitime grunner, med visse unntak.
 • Rett til å trekke tilbake samtykke: Hvis du har gitt samtykke til behandling av personopplysningene dine, har du rett til å trekke tilbake dette samtykket når som helst, uten at det påvirker lovligheten av behandlingen basert på samtykket før det ble trukket tilbake.

For å utøve noen av disse rettighetene kan du kontakte vårt personvernombud via kanalene som er oppført på nettstedet vårt. Powbet bestreber seg på å svare raskt og hensiktsmessig på alle henvendelser eller bekymringer om brukernes data behandlingens rettigheter.